Håndværkerfradrag

“Håndværkerfradraget er indført som en todelt ordning, der giver mulighed for et fradrag på 6000 kr pr. person for serviceydelser og 12000 kr for håndværkerydelser.

Omregnet til besparelse for en husstand med 2 voksne og 2 børn over 18 år i husstanden, vil en fuld udnyttelse af håndværkerfradraget give en merbesparelse på ca. 5.000 kr. om året pr. person. For at udnytte håndværkerfradraget optimalt skal du både benytte dig af serviceydelser og håndværkerydelser for at nå op på de 18.000 kr. i fradrag.”

Fradrag for følgende håndværker ydelser indenfor vvs/energi

Energirenoveringer:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer og rørføring til radiatorer

Energiforsyning:

 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og brændselskedler, fx:
 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:
 • Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Klimatilpasning

 • Højtvandslukke samt maskiner er på listen over fradragberettigede arbejdsopgaver fra 2018.

Link til Håndværkerfradrag.dk for mere information.

Ring nu